« Inspectie & Service

Voor onderhoud en een jaarlijkse inspectie bent u bij ons aan het juiste adres. Hiervoor dient u telefonisch of per mail een afspraak te maken. De afspraak kan gemaakt worden bij ons in Tiel en hebben wij 2 service bussen die bijna dagelijks onderweg zijn in Nederland en België voor inspectie op locatie.

Wij hebben vaste tarieven voor inspectie en onderhoud en maken graag voor u een prijsopgave. Er is een tarief voor controle en onderhoud in Tiel, haal- en breng service en er is een apart tarief voor het langsgaan op locatie (voor rij kosten).

Alle gegevens over inspectie en onderhoud vindt u in uw gebruiksaanwijzing, maar hier alvast wat algemene zaken:

Als wij een product inspecteren, voeren wij altijd het nodige onderhoud uit en wordt de NEN 3140 uitgevoerd. Onze inspecteurs zijn aangewezen personen met ervaring, interne opleidingen en een inspecteurs opleiding. Als producent zijn wij verantwoordelijk voor de juiste werking en constructie van de machine die wij voorzien hebben van CE-markering, daarom zijn wij ook de aangewezen en verantwoordelijke deskundige om uw hijsapparaat van het merk Muyen te inspecteren.

Als u toch kiest voor een ander persoon of bedrijf om de inspectie uit laten te voeren, adviseren wij u deze naar hun opleiding, certificering of ervaring te vragen. Daarnaast moet u zich realiseren dat een inspecteur (anders dan de leverancier) alleen een inspectie uitvoert. Als deze wel onderhoud voor u uitvoert, moet u zeker zijn dat dit ook deskundig uitgevoerd wordt. Een inspectie is altijd een moment opname. Een inspecteur werkt anders dan de leverancier en heeft geen verantwoordelijkheid over de juiste werking van het product,  deze verantwoordelijkheid heeft de leverancier wel in de eerste 10 jaar. Daarnaast kunnen wij als leverancier niet verantwoordelijk zijn voor producten die niet door ons geïnspecteerd of onderhouden zijn.

Wat kunt u zelf doen:

  1. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg alle aanduidingen op van het apparaat;
  2. Controleer voor gebruik de rubber randen van uw vacuüm apparaat op scheuren of slijtage, zo nodig vervangen;
  3. Controleer voor gebruik of de slangen goed bevestigd zijn en of er geen knikken of scheuren te zien zijn;
  4. Reinig de rubbers van uw vacuüm apparaat regelmatig, met het juiste reinigingsmiddel. Hiervoor kunt u schoonmaakazijn gebruiken, maar de leverancier kan ook een speciale reiniger leveren in een spray flesje;
  5. Bij een vacuüm apparaat moet minimaal 1x per jaar een verticale trekproef zijn uitgevoerd met een belasting van 2x het maximaal toelaatbare gewicht, uitgevoerd door een deskundige;
  6. U dient het apparaat veilig te stallen. Het product moet deugdelijk opgeslagen en vervoerd worden. Hierdoor voorkomt u dat er invloed is van vocht, temperaturen of schade (deuken) door vallen.
Heeft u een vraag? Ik kan u helpen!
Astrid de Groot
Hallo! 👋

Heeft u een vraag? Of wilt u meer producten bekijken? Kies een van onderstaande opties.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Groot
Muyen BV