service

Voor onderhoud en een jaarlijkse inspectie bent u bij ons aan het juiste adres. Hiervoor dient u telefonisch of per mail een afspraak te maken. De afspraak kan gemaakt worden bij ons in Tiel en tevens hebben wij 2 service bussen die bijna dagelijks onderweg zijn in Nederland en België voor inspectie op locatie.

Wij hebben vaste tarieven voor inspectie en onderhoud en maken graag voor u een prijsopgave. Er is een tarief voor controle en onderhoud in Tiel, haal- en breng service en er is een apart tarief voor het langsgaan op locatie (voor rij kosten).

Alle gegevens over inspectie en onderhoud vindt u in uw gebruiksaanwijzing, maar hier alvast wat algemene zaken:

Als wij een product inspecteren, voeren wij altijd het nodige onderhoud uit en wordt tevens de NEN 3140 uitgevoerd. Onze inspecteurs zijn aangewezen personen met ervaring, interne opleidingen en een inspecteurs opleiding. Als producent zijn wij verantwoordelijk voor de juiste werking en constructie van de machine die wij voorzien hebben van CE-markering, daarom zijn wij ook de aangewezen en verantwoordelijke deskundige om uw hijsapparaat van het merk Muyen te inspecteren.

Indien u toch kiest voor een ander persoon of bedrijf om de inspectie uit laten te voeren, adviseren wij u deze naar hun opleiding, certificering of ervaring te vragen. Daarnaast moet u zich realiseren dat een inspecteur (anders dan de leverancier) alleen een inspectie uitvoert. Als deze wel onderhoud voor u uitvoert, moet u zeker zijn dat dit ook deskundig uitgevoerd wordt. Een inspectie is altijd een moment opname. Een inspecteur werkt anders dan de leverancier en heeft geen verantwoordelijkheid over de juiste werking van het product,  deze verantwoordelijkheid heeft de leverancier wel in de eerste 10 jaar. Daarnaast kunnen wij als leverancier niet verantwoordelijk zijn voor producten die niet door ons geïnspecteerd of onderhouden zijn.

Wat kunt u zelf doen:

 1. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg alle aanduidingen op van het apparaat;
 2. Controleer voor gebruik de rubber randen van uw vacuüm apparaat op scheuren of slijtage, zo nodig vervangen;
 3. Controleer voor gebruik of de slangen goed bevestigd zijn en of er geen knikken of scheuren te zien zijn;
 4. Reinig de rubbers van uw vacuüm apparaat regelmatig, met het juiste reinigingsmiddel. Hiervoor kunt u schoonmaak azijn gebruiken, maar de leverancier kan ook een speciale reiniger leveren in een spray flesje;
 5. Bij een vacuüm apparaat moet minimaal 1x per jaar een verticale trekproef zijn uitgevoerd met een belasting van 2x het maximaal toelaatbare gewicht, uitgevoerd door een deskundige;
 6. U dient het apparaat veilig te stallen. Het product moet deugdelijk opgeslagen en vervoerd worden. Hierdoor voorkomt u dat er invloed is van vocht, temperaturen of schade (deuken) door vallen.

Let op:

 1. Het gaat hier over hef- en hijsmiddelen. Materialen verouderen en daarom adviseren wij u na 15 jaar tot vervanging over te gaan. Wij zijn als fabrikant na 10 jaar officieel niet meer verantwoordelijk voor mankementen aan de constructie van het apparaat. Tenslotte, als er na 10 jaar geen mankementen zijn geweest heeft het apparaat inmiddels zijn kwaliteit bewezen;
 2. Ga nooit zelf aan uw apparaat sleutelen zonder dit eerst met de fabrikant te hebben overlegd. U dient altijd gebruik te maken van de originele onderdelen die zijn aangeleverd door de fabrikant;
 3. Op elke vacuüm zuiger dient een 2e los knop geplaatst te zijn voor het los maken van het vacuüm. Er zijn situaties waar deze 2e los knop risico’s veroorzaakt, in deze situaties wordt soms gekozen, in goed overleg tussen gebruiker en leverancier, deze 2e los knop “niet” toe te passen. Wij voorzien standaard in alle nieuwe apparaten van deze los knop, tijdens controle van oudere apparaten wordt het monteren van deze los knop besproken;
 4. Een vacuüm zuiger die gebruikt wordt voor het hijsen boven 1.5 meter, dient altijd voorzien te zijn van aan akoestisch signaal. Wij als producent/leverancier stellen dat op de bouwplaats altijd zonder snoeren of slangen gewerkt moet worden, dus een apparaat op accu;
 5. Op de bouwplaats moet u de Arbo Wet volgen, hierin staat o.a. dat er nooit iemand geraakt mag worden door vallende last. Bij het hijsen van glas dient u dus altijd het hijsgebied te ontruimen en ook goed te bewaken dat dit vrij blijft. Kunt u het gebied niet vrij maken, dan dient u een 2e positief val systeem toe te passen, bv banden rond het glas, hiervoor hebben wij in de verkoop en verhuur systemen beschikbaar. Er is veel verwarring om en rondom de toepassing van een dubbel vacuüm systeem. De toepassing van een dubbel vacuüm systeem is niet verplicht en staat ook niet vermeld in de Arbo Wet. Dit dubbel vacuüm systeem staat vermeld in de NEN13155, een norm die hoort bij de Europese machine richtlijn. Het toepassen van een dubbel systeem moet u zeker doen als u zich hierbij veiliger voelt of als een opdrachtgever dit aan u vraagt,  maar pas op: als u de Europese NEN13155 leest lijkt het alsof alleen bij een enkel vacuüm systeem een valbeveiliging toegepast moet worden, maar op de bouwplaats moet u de nationale Arbo Wet volgen (in Belgie de ARAB). Daarin staat expliciet dat er nooit iemand geraakt mag worden door vallende last en volgens deze wet moet u dus altijd een 2e positief val systeem toepassen, ook bij een dubbel vacuüm systeem;
 6. Bij gebruik van een vacuüm zuiger voor intern transport dient deze altijd voorzien te zijn van een akoestisch signaal die ook bij stroom uitval blijft functioneren. Er is een uitzondering op deze regel: indien u een kraansysteem gebruikt met een geïntegreerd vacuüm systeem en de bediening van de kraan is “vast” op de vacuüm zuiger, bent u gedwongen bij de zuiger alles te bedienen en daardoor ook altijd de manometer in zicht te hebben tijdens het hijsen, alleen dan hoeft u geen akoestisch signaal te voorzien;
 7. De aanwezigheid van een inspectie stikker zegt alleen dat het apparaat geïnspecteerd is, het rapport vermeldt de bevindingen van de inspecteur. Lees en volg dus altijd de instructies in het inspectie rapport;
 8. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en het inspecteren van uw materieel. U bepaalt dus zelf wie deskundig genoeg is om de jaarlijkse inspectie van uw hijsapparaten uit te voeren. Indien u de jaarlijkse inspectie niet door de fabrikant laat uitvoeren en u de bovenstaande gebruiks- en onderhoudsvoorschriften cq adviezen “niet” in acht neemt, nemen wij als fabrikant geen enkele verantwoording voor ontstane schade bij eventuele calamiteiten.

f3db3d92-c5c5-456f-bfd9-46cdb1aab4b5-original

 

Service afspraak maken
Heeft u een vraag? Ik kan u helpen!
Astrid de Groot
Hallo! 👋

Heeft u een vraag? Of wilt u meer producten bekijken? Kies een van onderstaande opties.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Groot
Muyen BV