Korte uitleg: Een dubbel vacuum systeem is geen verplichting, daarnaast is het specifiek bij het plaatsen van Glas een “schijn” veiligheid maar…….als uw opdrachtgever  het van u vragen of als u zelf een goed en veilig gevoel heeft bij een dubbel vacuum systeem, dan moet u het zeker doen.

Let wel op dat het gebruik van een dubbel systeem U niet ontslaat van het feit dat u altijd een extra val beveiliging moet gebruiken, indien er gevaar bestaat van vallen op personen. Helaas is voor het toepassen van een val beveiliging geen perfecte oplossing maar ons advies; gebruik bij een langere of hogere hijsbeweging altijd een val beveiliging of banden rond het glas en maak deze vlak voor het plaatsen van het glas los. Let goed op uw veiligheid bij het losmaken van deze banden. Op deze site staan meerdere voorbeelden van het toepassen van een val beveiliging.

Op de hoofd foto van dit artikel ziet u een eind conclusie van een rapport van de toon aangevende instantie TUV.

Lange uitleg:

Norm 13155 is verantwoordelijkheid van de leverancier.

Hier staan o.a. vermeld:

1. Dubbel vacuümsysteem.
2. Enkel vacuümsysteem met valbeveiliging, boven 1.8 mtr hijshoogte.

De basis van een dubbel vacuümsysteem is simpelweg: valt het ene systeem uit, vangt het andere systeem het op. Maar is een dubbel vacuüm systeem dan wel een 2e positief systeem als je gaat hijsen met Glas ? Er staat ook in de norm dat wij verantwoordelijk zijn voor een goede risico analyse op het apparaat en wij verkopen het apparaat o.a.voor het hijsen van Glas.

Met deze wetenschap kunnen wij als leverancier niet simpelweg de norm volgen maar moeten wij zeggen dat een dubbel vacuüm systeem geen extra veiligheid bied bij het plaatsen van Glas. Glas heeft tenslotte een eigenschap te breken of te glijden en dan help alleen een valbeveiliging of het afzetten van het gebied.

Wij bouwen dus zowel enkel als dubbel vacuüm systeem en geven de klant de keuze. Beide systemen zijn dus gebouwd volgens de Norm 13155.

Arbo-wet is de verantwoordelijkheid van de gebruiker

In de norm 13155 moet in principe de Arbo-wet verwerkt zijn maar dat is niet geheel het geval. De sociale wetgeving of Arbo-wet is voor de bescherming van werknemers. Hier staat o.a. dat men werknemers ten alle tijden moet beschermen tegen het vallen van de last. Een vacuümzuiger maakt nooit een vaste verbinding met de last en u zult dus moeten zorgen dat er nooit werknemers onder de last aanwezig zijn. U kunt het gebied afzetten en dit ook goed bewaken of valbeveiliging toepassen. Het gebruik van een dubbel uitgevoerd vacuüm systeem ontslaat u niet van deze verantwoording.  Daarnaast zult u goed moeten weten wat u hijst, omdat er een verschil bestaat tussen het val gevaar bij enkelglas, dubbelglas, hardglas of gelaagd glas. U moet telkens opnieuw de risico’s inventariseren en de juiste maatregelen treffen.

Conclusie: De keuze voor een dubbel of enkel vacuümsysteem is beide goed echter het ontslaat u niet van het aanbrengen van valbeveiliging indien nodig. Weet altijd goed wat u hijst, doe een goede risico analyse en neem de juiste maatregelen. Het advies dat u met een dubbel vacuümsysteem geen valbeveiliging hoeft te gebruiken is n niet juist.

Onder 1.8 mtr hijshoogte: heeft u geen extra beveiliging nodig, echter ook dan mogen werknemers niet onder de last aanwezig zijn, denk hierbij aan handen, benen en voeten.

Draag altijd de juiste persoonlijke beveiligingsmiddelen.

Welke maatregelen moet u treffen bij de verschillen soorten glas, dat staat vermeld in onze gebruiksaanwijzingen. 

Dit formulier is opgesteld door fabrikant Muyen Bv uit Tiel. De informatie is samengesteld uit informatie van Notified body TUV, informatie van de Arbeidsinspectie Nederland en de AIB uit Belgie. U kunt hier dus geen rechten aan ontlenen echter alleen uw voordeel mee doen.  De meeste omschrijvingen zijn niet de exacte citaten uit de normen en wetten. De norm 13155 en de Arbo-wet is in alle Europese landen nagenoeg gelijk.  Van eventuele extra nationale richtlijnen zijn wij niet op de hoogte, hiervoor kunnen wij dus ook niet verantwoordelijk zijn.← Ga terug
Start de chat!
Heeft u een vraag? Ik kan u helpen!
Astrid de Groot
Hallo! 👋

Heeft u een vraag? Ik wil ik graag van dienst zijn. Stel uw vraag hier onder.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Groot
Muyen BV